Referensgrupp

Spara favorit 17 jul juli 2019

Ordförande

Björn Fjæstad, professor, f.d. chefredaktör för Forskning & Framsteg och fil. hedersdoktor vid Mittuniversitetet

Ledamöter

Ulf Andersson, informationssäkerhetschef på Telenor

Katarina Giritli Nygren, docent i sociologi och föreståndare för Forum för Genusvetenskap (FGV), Mittuniversitetet

Cecilia Nyström, chef avdelningen för utveckling av samhällsskydd vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Personlig suppleant: Per Sundström, chef enheten för kunskapsutveckling, MSB

Leif Olsson, universitetslektor och docent i industriell ekonomi, Mittuniversitetet

Anna-Lena Perdahl, universitetsstrateg, Mittuniversitetet

Elina Ramsell, Senior Advisor Combitech AB och doktorand i informationssystemutveckling vid Linköpings universitet.
Personlig suppleant: Andreas Malik, Senior Advisor, Combitech AB.

Dzenan Sahovic, universitetslektor och docent i statsvetenskap, Umeå universitet

Magnus Lindow, enhetschef Samhällsenheten, Länsstyrelsen Jämtland
Personlig suppleant: Jenna Norman, Samhällsenheten, Länsstyrelsen Jämtland

Peter Öhman, professor i företagsekonomi och föreståndare för centrum för ekonomiska relationer (CER), Mittuniversitetet
Personlig suppleant: Heléne Lundberg, docent i företagsekonomi, CER, Mittuniversitetet

Susanna Öhman, docent i sociologi, Mittuniversitetet