RESENS

Spara favorit 24 okt oktober 2019
gruppfoto resens

RESENS - Regional utveckling och samhällsentreprenörskap i Norge-Sverige

RESENS är ett samarbete mellan universitet, kommuner och privata aktörer i Norge och Sverige. Projektet har fokus på forskning och utveckling kring drivkrafterna bakom samhällsentreprenörskap, socialt företagande och social innovation. Målet är att skapa ett gränsöverskridande lärande om mekanismerna bakom regional förnyelse samt bidra till utveckling av samhällsentreprenörskap i Trøndelag, Jämtland och Västernorrland.

Information om projektet

Kontakt

Projektledare

Yvonne von Friedrichs
yvonne.vonfriedrichs@miun.se
010-142 8110

Projektkordinator, Norge
Britt Paula Mørkved
britt.p.morkved@nord.no