Verksamhetsförlagd utbildning (vfu)

Spara favorit 28 okt oktober 2019

Delar av lärarutbildningen består av verksamhetsförlagd utbildning (vfu) och den görs ute på olika förskolor/skolor. På den här sidan finner du viktig information som du kommer att behöva inför din vfu. 

Vfu-systemet, registrera vfu-önskemål
All vfu som Mittuniversitetets lärarstudenter gör, administreras via vfu-systemet. På den här sidan loggar du som är lärarstudent in i vfu-systemet och anmäler dig för vfu under bestämda önskeperioder Använd samma inloggningsuppgifter som till ditt studentkonto. 

Logga in som: 

Kontakta oss!

vfuadmin@miun.se

Vfu-studierektor, huvudansvar för: Förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammen och KPU.
Marianne Flyckt Hahlin

Vfu-ansvarig för ämneslärarprogrammet:Ingela Gustafsson Norberg

Informations- och utbildningsfilmer:

Lärarbutbildningen

Lärarutbildningen

I den här filmen presenteras Mittuniversitetets lärarutbildningar och innebörden av campus-distans.

Vfu-organisationen

Vfu-organisationen

Mittuniversitetets lärarutbildning har sitt säte i Sundsvall där lärarutbildningen finns på institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)....

Övningsskolor

Övningsskolor

Vad är en övningsskola och vad blir viktigt för en väl fungerande praktik vid en övningsskola? Här beskrivs och problematiseras övningsskol...

  Ledarskap

Ledarskap

Vad är ledarskap och vilken betydelse har det pedagogiska ledarskapet under den verksamhetsförlagda utbildningen? Här diskuteras och problematiseras

kollegaobservation vfu

Kollegaobservation

Syftet är att genom observation och uppföljande samtal få syn på en kollegas ledarskap ur ett positivt perspektiv.

Handlingsplaner

Handlingsplaner

I den här filmen beskrivs handlingsplaner som universitetet och övningsskoleområdena har arbetat fram för att ta emot studenter.

Bedömning

Bedömning

Den här filmen handlar om bedömningen under vfun och om det stöd vfu-handledare får från universitetet. Här förklaras bl.a. hur trepartssamtal...

Praxistriangeln

Praxistriangeln

Den här filmen om vår modell för integration mellan teori och praktik där praxistriangeln beskrivs är grunden för lärarutbildningen...